Skip to main content

Posts

Featured

Från ögat till horisonten - Exhibition 11-25/11 2017

Welcome to an exhibition at the Aguéli museum, Sala, opening the 11/11-2017. http://aguelimuseet.se/
-----
FRÅN ÖGAT TILL HORISONTEN
11 – 25 november - Vernissage den 11 november kl.12.00

En grupp studenter från Institutionen för Textil på Konstfack har under året fördjupat sig i Ivan Aguélis fascinerande konstnärskap och idévärld. Med inspiration från föreläsningar och studiebesök har de reflekterat över Ivan Aguélis liv och verk och i Travershallen på Aguélimuseet ser vi resultatet av detta projekt i en utställning under perioden 11/11-25/11.

Den textila konstens gränser är under ständig omförhandling i en dynamisk rörelse mellan tradition och förnyelse. För dagens textilstudenter är materialen långt ifrån givna och textila produktionssätt och metoder används ofta i nya och oväntade sammanhang. Utställningen speglar detta utvidgade textila fält med en mångfald av språkliga uttryck och angreppssätt. Den visar också att Ivan Aguéli hundra år efter sin bortgång fortsätter att inspirer…

Latest posts

Update: KKH and Agueli

Pictures from my exams showing at Konstfack

Summer And The After

Pictures from Konstfack exam exhibition 2017

I invite you all to Konstfack spring exhibition!

Master exams closing in - work in progress pictures

Impasse, finesse, nerverness - Some pictures from the ongoing exhibition in Salvador

Bahia exhibitions, Form magazine and upcomming exhibitions this spring

100 to 0 at tokio design week!

Experimentell naturlig färgning - HDK