Experimentell naturlig färgning - HDK

Under sommaren har jag gått en kurs på halvtid i experimentell naturlig färgning vid HDK, Steneby.
Ledd av konstnären Jeanette Schäring har kursen behandlat naturlig färgning utifrån en interdisciplinär ingång.

Utdrag ur min loggbok:

Steneby är så vackert och här känns vi alla i en bubbla,
långt ifrån verkligheten men ändå smider våra egna planer att applicera
där på. Växtfärgning är ett sant interdisciplinärt område, du sätter inte färg,
du matar den. Vi bygger broar och börjar tro på symbios. Färg, naturlig färg
är inte något vi måste leva av utan med. Den växer och förändrar sig intill oss,
eller oss intill den. Växter är inte stumma plantor och naturen är inte döda
pinnar. Vi dras till vatten för att det glittrar, jag vadar i regn för att det får
mig att växa.