Josefin Tingvall

Josefin Tingvall, konstnär uppvuxen i arvika men för närvarande verksam i stockholm. Hennes praktik fokuserar på frågor kring människan och vår miljö. I poetiska undersökande processer närmar hon sig relationer mellan ting, minne och förändring. Tingvalls arbeten fokuserade under åren vid kandidatprogrammet slöjd hantverk och formgivning på återbruk och började arbeta processinriktat. Arbetet 100 mot 0 gjordes under det sista året och har bland annat visats i samband med Falkenbergs museums utställning Knitwear och blev med i ungsvensk forms utställnings turné 2016. Under november 2014 gjorde hon en ateljevistelse hos textilsetur i Blöndous, island, där platsspecifiktivitet gjorde debut i hennes praktik. Arbetet Stigur blev resultatet och sammlades upp i en fottobok. I de vidare masterstudierna vid konstfacks masterprogram craft arbetede hon på projectet Soft society. Det fortsatt pågående projectet handlar om att fokusera på textil i urbana områden för att ge en alternativ synvinkling på vår samlevnad. Projektet har bland annat resulterat i en växande samling av avtryck från sammlade vantar, humane trace.

Josefin Tingvall works with experimental natural dye, documentation and slowcrafting processes as an investigative and narrative tool. Her background comes from several fields, she has periodically been active in film making, yarnbomb­ing and during her philosophy-bachelor in craft and design and a arts master from Konstfack in Craft. Themes that she investigates are environmental issues and humans role in that context.

CV

Works -
Aguelimuseet, Sala (upcomming november 2017)
Konstfacks springexhibition 2017
”Impasse, Finesse, Neverness”, Salvador - Ethnografic Museum of Bahia, 2017
Soft society, one day examination showing, white sea, Konstfack 2017
Young Swedish form 2016, exhibition tour 2016, participation with the project 100 to 0
Temporary – free thoughts of death, Konstfacks kår gallery 28/10-30/10
Nordic textile art gallery, internet exhibition, summer 2015
Made in Linköping, exam exhibition, Östergötlands Museum. Summer 2015
Knitwear, Falkenbergs Museum, 14/2 - 17/5 2015
Under samma tak, jurybedömd salong, Östergötlands museum, 29/9/2014 - 11/1/2015
Ellen av idag, Slöjdgalleriet Linköping, 26/4 - 24/5 2014
Samling, Etnografiskamuseet, Stockholm, 19/10 – 10/11 2013
”Tweet, Tweet”, Linköpings library, 12/8-24/8 -2013
- skulpture on loan to Torsby, Finnkulturcentrum 2-10/5 2013
- skulpture on loan to Värmlandsmuseum vår 2013
”Plastic bag reuse” Arvika library, 2012

Education -
Guest student, one year course, The royal art academy, Stockholm, 2017-2018
Master of fine arts, Konstfack, CRAFT! Textile 2015-2017
Impasse, Finesse, Neverness – Immediate archeologies, artistic study circle, Konstfack 2016-2017
Experimental natural dye, HDK - Steneby, summer 2016
Bachelor of arts in craft, Linköping University, Crafts and Design program, 2012-2015
Residency at Textilsetur, Blöndous, Iceland 1/11-30/11-2014
Field Studies, Exhibition Unit, Värmlansmuseum 20 / 10-29 / 10 2014
Field studies, textile patination, Göteborgsoperan 14 / 10-25 / 10 2013
Summer Trainee, Film i Region Värmland, 25/5 2011-25 / 6 2011

Grants and nomenies -
Liljesonska Grant 2017
Nomination scholarship from the Freemasons in 2017
Art school scholarship, 2016, 2017
Nominated to Young Swedish Form 2016
Liljesonska Grant 2015

Publications -
Soft society, masterpaper (in english), 2017.
View full: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1110020/FULLTEXT01.pdf
Konstfack exam exhibition, online exhibition catalog, 2017
View my page here: http://www.konstfack2017.se/master/mate/josefin-tingvall
Impasse, Finesse, Nevernes, exhibition catalog, 2017.
Read full here: http://www.luisberriosnegron.org/IFN_%20WEB.pdf
Young swedish form 2016, exhibition catalog
Överskott, 2015, 56 pages, selfpublished (swedish) isbn: 9789176098462
Stigur, 2015, 100 pages, selfpublished (swedish) isbn: 9789176097984
100 mot 0, 2015, 76 pages, selfpublished (swedish) isbn: 9789176098264
Det långsamma hantverket (the slow craft), (swedish), c-paper, 2015.
View full: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:873563/FULLTEXT01.pdf